Vanliga frågor

Hissproblem 
Vid fel på hissen, kontakta Kone hissjour tel: 020-72 20 20
 
Störningsärende eller inbrott
Närpolis: 08-401 14 18
Polisradion: 08-401 19 00
Akut: 112
Vid upptäckt av pågående inbrott, ring direkt till 112 och kontakta någon i styrelsen.
 
Skadedjur
Ring Anticimex 08-19 00 30, och tag kontakt med fastighetsskötaren.
 
Port
Koden för porten gäller 07-22 varje dag. Vänligen lämna ej ut denna till obehöriga. Övrig tid fungerar ej portkod utan då gäller enbart nyckel. 
 
Nycklar
Kopiering av nycklar kan göras hos Låsborgen på Heleneborgsgatan.
 
Tillståndsplikt vid renovering
Som bostadsrättsinnehavare ska du anmäla till styrelsen innan du företar ett omfattande renoveringsarbete.
 
Enligt Bostadsrättslagen 7 kap § 7 är det tillståndspliktigt att ändra på följande:
- Bärande vägg,

- Ändring av rördragning i badrum och kök,

- Förändring av kulturhistorisk miljö.

Du måste alltså fråga styrelsen vid dessa tillfällen. Styrelsen får inte neka om det inte finns risk för påtaglig skada. Du har som bostadsrättsinnehavare rätt att genomföra annan typ av renovering som t ex byte av köksutrustning eller lägga nytt golv utan att tillstånd krävs från styrelsen. Dock hör det till god ton att att informera grannar innan omfattande arbete företas.
 
Vid renovering av badrum och kök ska arbetet vara fackmannamässigt utfört. Styrelsen kräver protokoll där metod för arbetet noggrant beskrivs av branschkunnig yrkesman. Om arbetet ej utförs av sådan, skall inspektion företas och besiktningsprotokoll skrivas. Anmäl i sådana fall till styrelsen i förväg.