Andra hands uthyrning

Checklista för uthyrning
Styrelsen behöver följande information för att kunna bevilja en uthyrning. Kontrollera att samtliga punkter är uppfyllda innan du lämnar in din ansökan. 
 
 - skäl för att du hyr ut lägenheten 
-  bevis på betald försäkring för hela perioden
 - påskrivet andrhandskontrakt (max sex månaders hyrestid)
 - referens från tidigare hyresvärd eller motsvarande 
 
Några viktiga saker
Både för din egen skull och för föreningens så är det viktigt att en andrahandsuthyrning går rätt till. Tänk på följande punkter innan du hyr ut.

- Ansök hos styrelsen
- En uthyrning måste godkännas av styrelsen. Eftersom styrelsen har möte endast en gång i månaden är det viktigt att vara ute i god tid.
- Hyr ut halvårsvis
- Det är tillåtet att hyra ut sin bostadsrätt max sex månader i taget. När den första sexmånadersperioden går mot sitt slut kan du ansöka om förlängd period med max sex månader, och sedan om ytterligare en förlängning. Du kan hyra ut din bostadsrätt i andra hand i totalt max 18 månader. Det totala antalet månader disponeras över hela tiden du innehar bostadsrätten och kan disponeras i följd eller utspridda. Ytterligare uthyrning i andra hand beviljas generellt inte.

Uppfyll kraven
Giltiga skäl för att få hyra ut sin bostadsrätt i andra hand är att man ska prova på att bo med någon annan eller att man ska studera eller arbeta på annan ort. Lämna någon form av papper som styrker skälet till din ansökan.

Viktiga papper
Du måste kunna visa att din bostadsrätt är försäkrad, genom en kopia från ditt försäkringsbolag. Du måste ha bostadsrättstillägg i försäkringen (som alltid) och försäkringen måste gälla under hela uthyrningsperioden.

Godkänd hyresgäst
Hyresgästen måste godkännas av styrelsen. I ansökan måste det finnas referenser på hyresgästen från tidigare hyresvärdar.

Ditt ansvar
Kom ihåg att du är ansvarig för hyresgästen och att den sköter sig enligt våra regler (som finns i boendepärmen och på hemsidan).

Hyr inte ut utan tillstånd
Om styrelsen inte har godkänt en uthyrning kommer bostadsrättsinnehavaren att varnas vilket kan leda till att du tvingas sälja bostadsrätten.

Ta inte för hög hyra
Tänk på att sätta en rimlig hyresnivå. Om hyresgästen upplever att hyran har varit alltför hög har man rätt att få nivån prövad i hyresnämnden. Detta kan leda till att du blir återbetalningsskyldig om du har tagit för mycket betalt. Fråga hos hyresnämnden om du är osäker på vad som är en skälig hyresnivå